Vand er grundlaget for alt liv.

Mennesker, dyr og planter er helt afhængige af adgang til vand.

Som menneske drikker vi vand, bruger vand i tilberedningsfaser, vi vasker os i vand og 

vi bruger vand i rengøring, men det er ikke ligemeget hvordan vandet beskaffenhed er.

Til nogle opgaver tilsætter vi sæbe til vandet.

Til andre opgaver ønsker vi helt rent vand uden kalk og andre salte

Hvad er Rent Vand?

Det er vand i sin reneste form, fysisk behandlet for at fjerne de mineraler, der ellers ville føre til kalkaflejringer pletter og striber.

Vandet betragtes som 100% demineraliseret (ren), når TDS er 0 ppm.

Hvordan renseeffekten arbejder?

• Vand forsøger altid at holde en afbalanceret mineralindhold.

• Ved at filtrere vandet til alle mineraler er fjernet vil vandet tager dem tilbage fra snavs i den rensede overflade.

• Ved skylning med rent vand, løber snavset af.

• Overfladen forbliver stribefri.